Mediace pomáhá účinným způsobem řešit konflikty. Komunikace mezi znesvářenými stranami pak probíhá za účasti mediátora, který napomáhá dosáhnout smírného řešení sporu, které je přijatelné pro všechny. Mediátor je neutrální osobou a spor nerozhoduje, ani nenařizuje jeho výsledné řešení.

Díky mediaci je možné spor vyřešit rychleji (ve srovnání s vleklým soudním řešením), levněji (oproti nákladům na soudní řízení) a zároveň je možné zachovat nebo znovu obnovit dobré vztahy obou stran sporu.

V naší advokátní kanceláři se mediační činnosti aktivně věnuje JUDr. Hana Mesthene, která je jedním z prvních mediátorů certifikovaných Českou a Bruselskou advokátní komorou.

Více informací