19.4.2018

Novinky v zákoníku práce od 1.6.2018

Od 1.6.2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti se zavedením této dávky dojde i ke změně zákoníku...
5.4.2018

Návrhy změn v osobním bankrotu

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh novely insolvenčního zákona, který by měl zrušit dosavadní hranici pro vstup do oddlužení. V současné...
5.3.2018

Další semináře ke GDPR ! !

S ohledem na vysoký zájem o naše semináře k problematice GDPR, přidáváme další termíny ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o....
27.2.2018

ePrivacy – posílení ochrany v rámci elektronických komunikací

V rámci ochrany osobních údajů v právu EU, které započalo přijetím nařízení GDPR, je projednáván návrh nového nařízení, které má GDPR doplnit a...
19.2.2018

Podrobněji k předkupnímu právu u nemovitých věcí.

Vracíme se podrobněji k předkupnímu právu, které se nově od 1. 1. 2018 vztahuje na úplatné převody a dokonce i bezúplatné převody, pokud nejde o...
31.1.2018

Semináře ke GDPR!

Naše advokátní kancelář pořádá ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o. semináře k problematice GDPR. Obecné nařízení o ochraně...
18.12.2017

Návrat předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku

S účinností od 1.1.2018 bude předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na nemovité věci opět vráceno zpět do občanského zákoníku. Toto...
18.12.2017

Novela stavebního zákona

Od 1.1.2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, která s sebou přinese řadu zásadních změn. Novela přináší změny nejen v územním...
20.10.2017

Novela zákona o nemocenském pojištění

Od 1. února 2018 vstoupí v účinnost novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší nový institut otcovské poporodní péče, tedy tzv. „otcovské...
20.10.2017

Novelizace úpravy svěřenského fondu

Od 1.ledna 2018 nabude účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje právě úpravu svěřenského fondu, a to nejen v občanském zákoníku. Jednou z...
7.8.2017

Nový přestupkový zákon

Od 1.7.2017 je účinný nový zákon o přestupcích č. 250/2016 Sb. Ten do jisté míry sjednocuje úpravu správních deliktů a přináší instituty, které...
7.8.2017

Nová pravidla agenturního zaměstnávání a posílení ochrany zaměstnanců

Dne 29.7.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny zejména v agenturním zaměstnávání a dílčí změny v...

Stránky