5
právníků
25
let zkušeností
5000+
právních případů

Naše specializace

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství nejen v tradičních oblastech práva, ale též se dlouhodobě zaměřuje na tyto specifické právní oblasti:

V případě, že máte konkrétní dotaz na poskytování našich právních služeb, napište nám zde a my Vám obratem odpovíme.

Naše právní služby a poradenství poskytujeme vždy na profesionální a odborné úrovni s tím, že naším cílem je především úzký kontakt s klientem tak, aby měl klient vždy jistotu, že sám porozuměl doporučenému právnímu postupu.

O nás

Advokátní kancelář Mesthene & Partner byla založena vedoucím advokátem JUDr. Hanou Mesthene v roce 2003 s cílem využití dlouhodobých zkušeností získaných stěžejními advokáty týmu kanceláře za dobu jejich působení v renomovaných právnických a poradenských společnostech. Základním principem činnosti naší advokátní kanceláře je poskytnout našim klientům kompletní portfolio právních služeb na profesionální úrovni v souladu s právním řádem České republiky a stavovskými předpisy České advokátní komory.

Aktuality

7.8.2017

Nový přestupkový zákon

Od 1.7.2017 je účinný nový zákon o přestupcích č. 250/2016 Sb. Ten do jisté míry sjednocuje úpravu správních deliktů a přináší instituty, které...
7.8.2017

Nová pravidla agenturního zaměstnávání a posílení ochrany zaměstnanců

Dne 29.7.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny zejména v agenturním zaměstnávání a dílčí změny v...
11.7.2017

Bezpečnější oddlužení od 1.7.2017

Novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 došlo k mimo jiné k těmto podstatným změnám v zájmu dlužníků, kteří zvažují oddlužení...